VD Vranov – rekonstrukce regulačních uzávěrů spodní výpusti, fyzikální model

Cílem výzkumu byly zejména výpustná zařízení, tj. spodní výpusti, korunový bezpečnostní přeliv a navazující vývar při převádění ovlivněných povodňových průtoků Q1–Q10000. Projekt byl řešen v roce 2019, poskytovatelem podpory byl státní podnik Povodí Moravy.