VD Vranov – rekonstrukce regulačních uzávěrů spodní výpusti, fyzikální model

Cílem výzkumu byly zejména výpustná zařízení, tj. spodní výpusti, korunový bezpečnostní přeliv a navazující vývar při převádění ovlivněných povodňových průtoků Q1–Q10000. Projekt byl řešen v roce 2019, poskytovatelem podpory byl státní podnik Povodí Moravy.

Pozadí projektu

Hlavní motivací pro rekonstrukci regulačních uzávěrů spodních výpustí (dále jen SV) byl zejména současný nevyhovující technický stav uzávěrů typu Johnson na SV s označením I a II a válcových uzávěrů na SV s označením III a IV. Od jejich uvedení do provozu uběhlo více než 80 let a za tuto dobu byla prováděna pouze běžná údržba a dílčí opravy. Současný stav tohoto zařízení, jak z hlediska korozního, tak provozního poškození nezaručuje dlouhodobý spolehlivý provoz. Cílem bylo dosažení obnovení plné provozní spolehlivosti, včetně těsnosti na úrovni hodnot průsaků splňující současné normové požadavky, a prodloužení životnosti k zajištění dlouhodobé bezpečnosti celého VD.

Cíle projektu

Cílem výzkumu bylo upřesnění resp. doplnění výsledků posudku „Posouzení hydraulických poměrů v prostoru spodních výpustí a navazujícího vývaru VD Vranov – rekonstrukce výpustí“, vypracovaného prof. Ing. Janem Šulcem, CSc. Dalším cílem byl návrh reálných hydraulicky prověřených variant opatření umožňujících bezpečné převádění ovlivněných povodňových průtoků Q1–Q10 000 spodními výpustmi s novými koncovými regulačními segmentovými uzávěry na každé spodní výpusti a korunovým bezpečnostním přelivem s navazující kaskádou a vývarem.

Metodika projektu

V rámci výzkumu byly vybudovány dva fyzikální modely, model jedné spodní výpusti s koncovým segmentovým uzávěrem v měřítku délkové podobnosti 1:14.68 a prostorový model hrázového tělesa s výpustnými zařízeními v měřítku délkové podobnosti 1:55.