Časopis VTEI, knihovní služby

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM nepřetržitě od roku 1959. Od roku 2015 vychází opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Dále nabízíme knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních periodik.

Časopis VTEI

VTEI 5/2021

Hlavní téma: Kvalita vody a stav společenstev vodních bezobratlých v drobných tocích Prahy

Více
Časopis VTEI

VTEI 4/2021

Hlavní téma: Jan Kašpárek – Sucho v povodí horní Metuje 2014–2019

Více
Časopis VTEI

VTEI 3/2021

Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny

Více
Časopis VTEI

VTEI 2/2021

Tvorba podzemní vody v okrajových částech Prahy

Více