Časopis VTEI, knihovní služby

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM nepřetržitě od roku 1959. Od roku 2015 vychází opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Časopis vychází 6× do roka v tištěné i v elektronické verzi, aktuální číslo časopisu v českém jazyce naleznete zde. Od roku 2022 vychází časopis i v anglické verzi, jehož verzi naleznete zde, archiv doposud vydaných čísel je k dispozici ve formátu PDF zde. Máte-li zájem zveřejnit svůj příspěvek v časopise VTEI, pravidla pro autory naleznete zde. Máte-li zájem o tištěnou verzi časopisu VTEI, přihlaste se k odběru našeho časopisu zde. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních periodik.

Nejnovější příspěvky

VTEI 2/2024

Porovnání kvality schematizace údolnice extrahované z dat DMR 4G, DMR 5G a jeho derivátů · Zaniklá rybniční soustava na dolním toku Doubravy · Rozhovor s Ing. Petrem Kazdou, ředitelem Nadace Partnerství

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 1/2024

Přínosy a rizika využití kalů malých ČOV · Měření retence fosforu metodou TASCC · Rozhovor s ředitelem VÚV TGM Tomášem Fojtíkem

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 6/2023

Hlavní téma: Možnosti čištění odpadních vod za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální působení elektrostatickým polem se zaměřením na farmaka

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 4/2023

Hlavní téma: Vliv odpadních vod na mikrobiální kontaminaci Vltavy pod Prahou

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 3/2023

Hlavní téma: Hodnocení trendů v koncentracích chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů stavu povrchových vod

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 2/2023

Hlavní téma: Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Ploučnice

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 1/2023

Hlavní téma: Dynamika vnosu pesticidů do vodárenských nádrží Vír I, Opatovice a Ludkovice

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 6/2022

Téma: Technické a industriální kulturní dědictví

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 5/2022

Téma: Vodní režim v měnících se klimatických podmínkách

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 4/2022

Hlavní téma: Přívozy na starých topografických mapách

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 3/2022

Hlavní téma: Vliv Prahy na jakost vody ve Vltavě a v českém Labi

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 2/2022

Hlavní téma: Využití monitoringu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách z ČOV různých kategorií pro sledování vývoje epidemické situace v ČR

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 1/2022

Hlavní téma: Automatické vymezení povodí na území Česka v ArcGIS Pro

Více
Nejnovější příspěvky

VTEI 6/2021

Hlavní téma: Vertikální distribuce radioaktivního cesia-137 v půdě

Více
Časopis VTEI

VTEI 5/2021

Hlavní téma: Kvalita vody a stav společenstev vodních bezobratlých v drobných tocích Prahy

Více
Časopis VTEI

VTEI 4/2021

Hlavní téma: Jan Kašpárek – Sucho v povodí horní Metuje 2014–2019

Více
Časopis VTEI

VTEI 3/2021

Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny

Více
Časopis VTEI

VTEI 2/2021

Tvorba podzemní vody v okrajových částech Prahy

Více