Časopis VTEI, knihovní služby

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM nepřetržitě od roku 1959. Od roku 2015 vychází opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Časopis vychází 6× do roka v tištěné i v elektronické verzi, aktuální číslo časopisu v českém jazyce naleznete zde. Od roku 2022 vychází časopis i v anglické verzi, jehož verzi naleznete zde, archiv doposud vydaných čísel je k dispozici ve formátu PDF zde. Máte-li zájem zveřejnit svůj příspěvek v časopise VTEI, pravidla pro autory naleznete zde. Máte-li zájem o tištěnou verzi časopisu VTEI, přihlaste se k odběru našeho časopisu zde. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních periodik.

Kontakty

Ing. Josef Nistler

Vedoucí oddělení PR, redakce a knihovny
Telefon: 604 234 035, email: josef.nistler@vuv.cz

Více