Fond knihovny VÚV TGM

Knihovna VÚV TGM je odborným informačním pracovištěm, v jehož gesci je shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti vodního hospodářství. V rámci služeb knihovna nabízí prezenční a absenční výpůjčky, bibliograficko-informační služby a meziknihovní výpůjční služby. On-line katalog umožňuje vyhledávání jak ve všech dokumentech, tak podle jednotlivých typů dokumentů, jako jsou monografie, normy, výzkumné zprávy, cestovní zprávy, články (výběr z českých časopisů) a statě ze sborníků.


Fond periodik obsahuje tituly uvedené v následujících seznamech českých a zahraničních časopisů. Ve fondu knihovny jsou k dispozici i filmy z archivu ústavu, které byly digitalizovány. Jejich přehled je uveden v seznamu digitalizovaných filmů z archivu VÚV TGM.


Výpůjční služby se řídí knihovním řádem knihovny.