Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (DF13P01OVV012) byl řešen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury v letech 2013–2016. Hlavním řešitelským pracovištěm byl VÚV TGM, v. v. i., Praha a Brno. Partnerskými institucemi byly Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Moravský zemský archiv v Brně a Povodí Moravy, s. p.