Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

Projekt je zaměřen na problematiku industriálního dědictví, konkrétně na jeden ze sektorů vodního hospodářství – závlahy, a na něj navázaný průmysl. Cílem projektu je přispět k systematizaci dokumentace závlahového dědictví, zpracování do mapových, fotografických a databázových výstupů a jejich zpřístupnění, což může přispět k zachování anebo znovuobnovenému využívání závlah u nás. Projekt je řešen v letech 2020–2022, poskytovatelem podpory je Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a kulturní identity (NAKI II).

Publikace

Pracujeme na nich

Publikační výstupy jsou očekávány v pokročilejší fázi řešení projektu

Více