Revize domovních čistíren odpadních vod nebo akreditovaný odběr vzorků

Někteří pracovníci Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení jsou odborně způsobilými osobami (OZO) pro provádění revize pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených dle §15a vodního zákona a jsou zapsáni v příslušném seznamu vedeného MŽP. Tito pracovníci jsou schopni na základě objednávky u domovních čistíren odpadních vod (DČOV) provést revizi (četnost revizí je 2 roky), případně nezávisle posoudit stav a funkci již provozovaných DČOV.

Pokud máte zájem o nezávaznou nabídku, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.