Zkoušení a revize vodohospodářských zařízení

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení se zabývá prováděním akreditovaných i neakreditovaných zkoušek účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod a stanovení obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku podle standardních operačních postupů. Laboratoří je držitelem Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO, které vydal Český institut pro akreditaci. V roce 2006 získala akreditaci pro zkoušku účinnosti čištění podle normy ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. V rámci zkoušek je možné nechat si nezávisle otestovat účinnost malých domovních čistíren a odlučovačů lehkých kapalin (lapáků tuků) nejen pro kuchyňské provozy. Výstupem jsou vždy Protokol o zkoušce s odkazem či bez odkazu na akreditaci zkušební laboratoře a Zpráva ze zkoušení.