Zkoušení dalších zařízení dle požadavku zákazníka

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení nabízí kromě standardních zkoušek i zkoušky a testy podle požadavků zákazníků k ověření funkce zařízení k čištění odpadních vod, k úpravě pitných vod a ke zpracování kalů a sedimentů, a to včetně poloprovozních pokusů a testů.

Pokud máte zájem o nezávaznou nabídku, obraťte se na nás se specifikací předmětného zařízení prostřednictvím kontaktního formuláře.