Zkoušení lapáku tuku

V rámci své činnosti provádí Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení ve zkušební hale v pražském areálu VÚV TGM i zkoušky lapáku tuku do maximálního průtoku 3 l/s. Zařízení s vyšším průtokem je možné testovat přímo u zákazníka. Pro provádění zkoušky je laboratoř vybavena veškerým potřebným zařízením a při zkoušce u zákazníka si toto zařízení k němu přiveze. Zkouška obvykle trvá, včetně přípravy, jeden až dva dny, přičemž doba trvání zkoušky je dána velikostí zařízení a průtokem. Výstupem zkoušky je Protokol o zkoušce bez odkazu na akreditaci zkušební laboratoře a Zpráva ze zkoušení v českém nebo anglickém jazyce.

Zkoušení lapáku tuku provádíme dle standardního zkušebního postupu:

  • ZLVZ3 (ČSN EN 1825-1, kap. 8.5) – Stanovení obsahu zbytkového oleje z lapáků tuku za maximálního přípustného průtoku vody

Do zařízení je přiváděn maximální návrhový průtok pitné vody a vypočtené množství zkušebního média (oleje). Parametry vody, oleje, stejně jako přesné sestavení testovací aparatury, jsou dány normou ČSN EN 858-1, včetně změny A1.

Cena za zkoušku záleží na velikosti zařízení a průtoku. Z tohoto důvodu není možné uvádět jednotkovou cenu, ale na základě konkrétního požadavku zákazníků zpracováváme konkrétní cenovou nabídku. Zkoušení se provádí obvykle na základě objednávky, ve které jsou specifikovány její náležitosti.

Pokud máte zájem o nezávaznou nabídku, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.