Zpracování a aktualizace datových sad

Klíčem k úspěchu nejen každého výzkumného tématu jsou kvalitní, garantovaná a aktuální data.

V rámci strategie naší instituce a udržitelné datové kultury, která je v souladu s evropskými předpisy a strategií resortu životního prostředí se snažíme v rámci každého projektu koordinovat a provádět činnosti spojené s prostorovými daty (sběr, údržba, aktualizace a publikace např. pomocí webových mapových aplikací) s oddělením GIS a kartografie, které je nosným subjektem v této problematice. Udržování kvalitních dat je zásadní pro jakoukoliv práci s nimi a přímo ovlivňuje kvalitu výstupů.