Zpracování odborných studií a posudků v problematice vodního hospodářství

Zpracování odborného posudku či výzkumné zprávy může být zadáno z několika důvodů, jako například:

  • posouzení vlivů uvažované infrastrukturní stavby na životní prostředí (studie EIA),
  • zjištění příčin majetkové újmy například před potenciálním soudním řízením (typicky vyplavení pozemku),
  • zjištění vhodnosti hydrogeologické struktury pro účely hledání nového zdroje vody či zasakování odpadních vod,
  • zjištění vhodné dimenze budoucích vodohospodářských staveb pro zajištění kýženého účelu,
  • zjištění vodohospodářské bilance vodních těles s ohledem na dostatečnost zásobování vodou v podmínkách změny klimatu,
  • zjištění příčin kontaminace zdrojů povrchových i podzemních vod cizorodými látkami,
  • zjištění příčin úhynu ryb a podobně.

Zpracování odborné studie či posudku menšího rozsahu obvykle trvá 4 až 8 týdnů dle velikosti hodnoceného území a rozsahu vstupních dat, cena se dle rozsahu a tématu pohybuje od několika desítek tisíc Kč po jednotky set tisíc Kč. U velkých infrastrukturních staveb se délka posuzování může pohybovat v řádu jednotek měsíců až let, cena zakázky se pak stanovuje individuálně. Klient typicky obdrží 3 tištěné exempláře odborné studie/posudku a elektronickou verzi na CD či flash discu.

V případě zájmu o vypracování posudku či nezávazné předvstupní konzultace se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře. Dále již preferujeme osobní přístup.