Zpracování posudků, konzultace, kurzy

Naše pracoviště nabízí odborné služby v oblasti poradenství a posudkové činnosti v problematice vodního hospodářství v oblastech hydrologie, hydrauliky, hydrogeologie, hydroekologie, čištění odpadních vod, odpadového hospodářství a dalších odborných disciplín. Téma, které Vás zajímá, je možné předem nezávazně zkonzultovat s odborníkem na danou oblast, buď na osobní schůzce, nebo emailem. V případě Vašeho zájmu o odbornou konzultaci, zadání zpracování posudku či odborný kurz se na nás obracejte prostřednictvím kontaktního formuláře tak, abychom dotaz dle jeho zaměření směřovali přímo na konkrétního odborníka na danou oblast.