On-line monitoring jakosti vody na Bečvě

Po ekologické havárii na řece Bečvě VÚV TGM po dohodě s MŽP koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky. Cílem bylo zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku a celý proces posléze zautomatizovat. To se povedlo 3. června 2022, kdy byl automatický monitoring využívající přístroj Daph Tox II oficiálně zahájen. K detekci možných příčin a odhadu šíření znečištění v případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod bude následně využit expertní systém NAVAROSO.