Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum Země je moderní způsob získávání informací o zemském povrchu s velkým potenciálem pro využití ve vodním hospodářství.

Dálkový průzkum Země (DPZ) je relativně nová a v současné době populární metoda soustavného získávání informací o objektech a jevech na povrchu vesmírných těles. DPZ je postaven na dvou základních principech. Prvním je přenos informací, který musí být zajištěn pomocí elektromagnetického záření. Jak již ze samotného názvu techniky vyplývá, druhým základním principem je skutečnost, že pozorované objekty a jevy musí být umístěny na povrchu sledovaného objektu. DPZ může být rozděleno na metody konvenční a nekonvenční. Zatímco v případě konvenčních metod jsou pořizovány a dále zpracovávány fotografické snímky zachycené centrální projekcí na fotografický materiál (typickým zástupcem například letecké snímkování), nekonvenční metody snímají zemský povrch pomocí družicových systémů a využívají registrace elektromagnetického záření pomocí speciálních snímačů (senzorů).