Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum Země je moderní způsob získávání informací o zemském povrchu s velkým potenciálem pro využití ve vodním hospodářství.