Datová podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod

Naše organizace jako klíčový hráč v mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany vod klade velký důraz na korektní a harmonizovaná data sbíraná, aktualizovaná a sdílená s našimi zahraničními partnery.

VÚV TGM, v.v.i. je významným partnerem pro zahraniční subjekty nejen v činnostech souvisejících s prostorovými daty. Jedním z hlavních partnerů je samotná Evropská komise a její organizace, kterým se reportují prostorová data a informace podle příslušných evropských Směrnic. Dalšími významnými partnery jsou Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Odry a Dunaje. S těmito komisemi a jejími partnery spolupracujeme na tvorbě strategických klíčových dokumentů a sdílíme si vzájemně důležitá data s vazbou na vodní hospodářství a ochranu vod.