Datová podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod

Naše organizace jako klíčový hráč v mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany vod klade velký důraz na korektní a harmonizovaná data sbíraná, aktualizovaná a sdílená s našimi zahraničními partnery.

Stěžejní projekty

Data pro státní správu

Datová podpora v oblasti vodního hospodářství, reportingu koupacích míst a Mezinárodních komisí pro ochranu řek

Více