DIBAVOD

DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Jde o soubor objektů popisujících vodohospodářské prvky pro tvorbu Základní vodohospodářské mapy.

DIBAVOD je referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000, resp. 1: 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1:10 000, a dále pro prostorové analýzy v prostředí geografických informačních systémů a zpracování reportingových dat podle Rámcové směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky. DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný „živý produkt“ spravovaný a vyvíjený na Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV TGM, v. v. i. Vybrané datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány ke stažení ve formátu ESRI shapefile komprimovaném do archivu (.zip).

Do on-line geografické databáze DIBAVOD můžete vstoupit ZDE.