DIBAVOD

DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Jde o soubor objektů popisujících vodohospodářské prvky pro tvorbu Základní vodohospodářské mapy.

Stěžejní projekty

Data pro státní správu

Datová podpora v oblasti vodního hospodářství, reportingu koupacích míst a Mezinárodních komisí pro ochranu řek

Více