Hydrologie, extrémní jevy, změna klimatu

Otázkami hospodaření s vodou se zabýváme od svého vzniku v roce 1919. Problematika povodní a nedostatku vody byla ústředním tématem mnoha významných projektů, obzvláště pak v posledních dvaceti letech jako reakce na řadu rozsáhlých povodní a roky s projevy sucha. V rámci výzkumných projektů se zabýváme především otázkami prevence a možného zmírnění negativních dopadů obou extrémních jevů na společnost a životní prostředí. V oblasti hydrologie se zaměřujeme na otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů, na rozvoj a aplikaci metod měření a sledování parametrů pohybu vody v tocích a nádržích i na problematiku hydroekologie. Provádíme znaleckou a posudkovou činnost a podílíme se na řadě národních i mezinárodních projektů.

Vybavení

FlowTracker

Zařízení pro měření průtoku v otevřených korytech na Dopplerovském principu

Více
Vybavení

StreamPro ADCP

Plovák se sonarem pro měření okamžitých průtoků na velkých tocích

Více
Vybavení

Erodoměr

Zařízení sloužící k volumetrické kvantifikaci rýhové eroze

Více
Vybavení

Vrtná souprava

Zemní vrtáky s centrálou, otvor lze vystrojit jako hydrogeologický vrt

Více
Vybavení

Vodoměrné přelivy

Ostrohranné vodoměrné přelivy k pozorování malých průtoků všech tvarů i velikostí (3D tisk) pro různé způsoby využití

Více