Radiologický rozbor

Pracoviště radioekologie kromě základního radiologického rozboru (stanovení objemové aktivity radonu, celkové objemové aktivity alfa a beta), poskytuje i speciální radioanalytický servis. Je vybaveno gamaspektrometry a kapalinovými scintilačními spektrometry, které dávají možnosti stanovení širokého spektra radionuklidů. Unikátní zařízení pro elektrolytické nabohacování tritia umožňuje stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia např. v podzemních vodách.

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.