Speciální organická analýza

Laboratoř stanovuje široké spektrum organických látek sledovaných ve všech složkách hydrosféry i odpadech. Pro analýzy je využíván vysokoúčinný kapalinový chromatograf (LC-MS/MS) a plynový chromatorgaf (GC-MS). Na těchto zařízeních je možno stanovit širokou škálu organických látek, např. pesticidů, farmak, hormonů, drog a jejich metabolitů.

Laboratoř je držitelem Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky a Licence k činnosti s prekurzory drog. Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.