Radiologický rozbor pitné vody

Základní i doplňující rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Vhodné například pro obecní zdroje pitné vody pro účely hromadného zásobování obyvatel v radiačně pozitivním horninovém prostředí (Česká Sibiř, Vysočina). Základní rozbor zahrnuje:

  • radon-222,
  • celková objemová aktivita alfa,
  • celková objemová aktivita beta.

Doplňující rozbor zahrnuje konkrétní radionuklidy emitující záření alfa nebo beta. Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.