Laboratorní služby

Laboratoře VÚV TGM jsou zaměřeny na široké spektrum analýz složek životního prostředí. Provádíme rutinní i speciální chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, ekotoxikologické a radiologické analýzy a odběry různých typů matric. Nabízíme komplexní přístup při řešení vodohospodářských problematik, a to od přípravy návrhu projektů, vlastního řešení až po jejich vyhodnocení. Zároveň poskytujeme poradenskou, konzultační a expertní činnost. Laboratoře mají zavedený systém kontroly kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Nejžádanější rozbory

Rozbor pitné vody

Chcete si otestovat studniční vodu pro použití k pitným účelům?

Více
Nejžádanější rozbory

Rozbor odpadní vody

Máte domovní čistírnu a chcete si otestovat účinnost čištění vody?

Více