Rozbor odpadní vody

Rozbor odpadní vody (odtok, případně i nátok) z čistíren odpadních vod. Rozsah se řídí provozním řádem domovní čistírny odpadních vod, rozhodnutím vodoprávního úřadu a požadavky objednatele. Nejčastěji se stanovují ukazatele:

  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem,
  • biochemická spotřeba kyslíku,
  • nerozpuštěné látky,
  • amonné ionty,
  • celkový fosfor,
  • teplota.

Provádíme i odběry vzorků odpadních vod. Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.