Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Zmírnění nepříznivých účinků povodní a záplav v České republice je aktuální celospolečenský požadavek, který je také obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES), tzv. Povodňové směrnici. V rámci podpory výkonu ústředního povodňového orgánu Ministerstva životního prostředí byly na brněnské pobočce navrženy postupy a vhodné nástroje procesu zavádění Povodňové směrnice do podmínek České republiky.