Udržitelná recyklace plastů v Mongolsku

Projekt je zaměřen na zvýšení hospodářské prosperity a snižování chudoby podporou rozvoje ekologického, nízkouhlíkového a energeticky nenáročného hospodářství a posílením cirkulární ekonomiky Mongolska. Projekt je řešen v letech 2020–2024, poskytovatelem podpory je Evropská unie v rámci programu SWITCH-Asia.