Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V posledních záložkách naleznete informace související s plánem genderové rovnosti a managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).

Obsahová i vizuální část stránek byla vytvořena v open source redakčním publikačním systému WordPress. Veškeré fotografie, použité v rámci webu, jsou z vlastní tvorby zaměstnanců VÚV TGM nebo legálně zakoupené z fotobank Shutterstock, 123rf a Unsplash, včetně práv neumožňujících jejich šíření třetími osobami bez souhlasu držitele práv.

Provozovatelem internetových stránek https://www.vuv.cz je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Dotazy a připomínky k internetovým stránkám jsou přijímány na e-mailové adrese webmaster@vuv.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme.