Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V posledních záložkách naleznete informace související s plánem genderové rovnosti a managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).

Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti (GEP)

Genderová politika VÚV TGM je aplikována v souladu se Strategií Evropské komise pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Více