Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V poslední záložce naleznete informace související s managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).