Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V posledních záložkách naleznete informace související s plánem genderové rovnosti a managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).

VÚV TGM chrání veškeré osobní údaje poskytnuté fyzickou osobou před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. Těmi jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Vstupem do areálu VÚV TGM či účastí na veřejné akci pořádané VÚV TGM souhlasí návštěvníci/participanti s pořizováním fotografií a nahrávek své osoby, které mohou být použity k prezentačním účelům VÚV TGM na oficiálních platformách k tomu určených (webové stránky, Facebook a podobně).

Doporučené kontakty při jakékoli komunikaci s VÚV TGM ve věci ochrany osobních údajů:

Ing. Kateřina Poláková
telefon: 220 197 381
email: katerina.polakova@vuv.cz