Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V posledních záložkách naleznete informace související s plánem genderové rovnosti a managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).

Veřejné zakázky zadávané VÚV TGM jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na internetových stránkách Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí.